Hoppa till innehåll

Ekonomi

Årsstämma

Årsstämman eller föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Här väljs styrelse och övriga funktionärer. Styrelsen sköter det dagliga arbetet på uppdrag av föreningsstämman.

Stämman beslutar om omfattande händelser som ska göras. Det kan röra sig om stora upprustningar. Exempelvis fattade föreningsstämman beslut om att föreningens innegårdar skulle göras om. Alla medlemmar kan lägga förslag till stämman, s.k. motioner. De ska skickas till styrelsen och vara skriftliga.

Alla medlemmar ha rätt att närvara under stämman. Varje bostadsrätt har en röst, dvs. om två personer i en och samma bostadsrätt är medlemmar i föreningen har de tillsammans en röst. Om en och samma medlem har mer än en bostadsrätt har medlemmen ändå bara en röst. Hyresgäster i föreningen har inte rätt att närvara under stämman. Däremot får den som tillfälligt hyr ut sin bostadsrätt närvara och rösta.

Årsredovisning

Vid varje årsstämma, som hålls i slutet av året, avlämnar styrelsen en årsredovisning.

Här kan du ladda hem den senaste årsredovisningen från BRF Punktsnurran.

Tidigare årsredovisningar

Uppdaterad