Hoppa till innehåll

Renoveringar

Badrumsrenoveringar

Följande gäller vid badrumsrenoveringar:

 1. Läs igenom GVK:s (www.gvk.se) eller t.ex. BKR:s  auktoriserade branschregler för säkra våtrum, som ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger(om) våtrum på rätt sätt.
 2. Läs igenom föreningens stadgar speciellt § 28 och 29. Här kan du läsa Punktsnurrans stadgar
 3. Hitta hantverkare som ska utföra de olika stegen i badrumsrenoveringen som är GVK-auktoriserade. Ett GVK-auktoriserat företag innebär att företaget har aktuell kompetens och installerar badrum på ett fackmannamässigt sätt enligt gällande branschregler.
 4. Om element behöver lyftas undan vid kakling, tänk på att ta in en rörmokare som har ”säker – vatten” auktorisation för rörarbeten.
 5. Anmäl badrumsrenoveringen i god tid till styrelsen och skicka kopia på ritningar och GVK-auktoriserade företagets våtrumscertifikat.
 6. När våtrumsrenoveringen sedan är klar, skall ett så kallat våtrumsintyg skickas in till styrelsen. Intyget utfärdas av företaget som utfört våtrumsrenoveringen.
 7. Våtrumsintyget är ett så kallat kvalitetsdokument som visar att badrummet är fackmannamässigt installerat, och är viktigt för bl.a. försäkringsbolag, bostadsrättsförening och eventuella bostadsköpare som vill vara säkra på att våtrumsrenoveringen utförts enligt gällande branschregler.

Regler vid modifiering av stommar och stammar vid badrumsrenovering

Påverkan eller modifiering av följande kräver att medlem skriftligen inkommer med en ansökan där tänkt åtgärd beskrivs, med en måttsatt ritning som bilaga ifall föreningens installationer flyttas.

 1. Stommen (uppgjutningen i golvet).
  Om golvet skall modifieras, tex vid flytt av avlopp eller ändring av plattans konstruktion vid installation av elektrisk golvärme
 2. Stammar (både vatten,värme och avlopp), flytt av golvbrunn, installation av tvättmaskin, ändring i avlopp till toalett eller handfat och ändring koppling till radiator handukstork.
 3. Element
  Bortmontering av element, tillfälligt eller permanent, utbyte mot vattenburen handukstork.

Observera att det tar 3-4 veckor från det att ansökan inkommit till styrelsen till ett eventuellt godkännande.

Bärande konstruktioner

Vid alla ingrepp i bärande konstruktioner kräver att medlem skriftligen inkommer med en ansökan där tänkt åtgärd beskrivs, med en måttsatt ritning som bilaga.
OBS! Det krävs dessutom bygganmälan.

Uppdaterad