Välkommen till Brf Punktsnurran

Aktuellt 2022

Föreningens skyddsrum
Det har kommit en del frågor om föreningens skyddsrum. Våra skyddsrum används idag som cykelförråd men kan utrymmas inom 48 timmar om så krävs. Styrelsen ser just nu över skyddsrummen.

Radeonmätningarna är klara
Radeonmätningarna är klara och alla lägenheter låg långt under gränsvärden.

Info om felparkeringar
Bolaget Aimo Park kontrollera parkeringsplatserna på området. Om någon olovligen ställt sig på din plats kan du ringa Aimo Park på 0771-96 90 00.

Viktig information

Nyckelhantering vid försäljning

All nyckelhantering ska ske via Certego. De antal nycklar som lägenhetsinnehavare har kvitterat ut måste också återlämnas. Det är säljarens ansvar att samtliga nycklar, taggar samt bokningsbricka till tvättstugan kommer in till Certego.  Om nycklar har försvunnit är det säljarens ansvar att byta lås samt bekosta detta.

Beställning av nycklar och taggar

Om du behöver extra nycklar och taggar till porttelefonen kontaktar du
Certego på mejladress nyckelhantering.uppsala@certego.se

Problem med fönstren

Om du får problem med fönstren i din lägenhet, vänd dig till Anders Wallén på
Karl Hedin AB, telefon 023-480 60.
De ombesörjer garantifrågor för SPP-Fönster (vid kvalitetsfel gäller garantin i 10 år från det att fönstren sattes in).

Hjärtstartare

Nu finns hjärtstartare i källaren i hus 10. Du går in källaringången mellan 10B och 10C och kommer då direkt till hjärtstartaren.

Dela koppelbeslag på fönstren

I länken kan du se hur du delar koppelbeslagen när du ska putsa fönstren.

Läs Instruktion för att dela koppelbeslag

Bredband 1000/1000 tillgänglig

Bredband 1000/1000 finns nu tillgängligt med bibehållen avgift.

Förbjudet att mata fåglar!

Det är absolut förbjudet att mata fåglar inom föreningens område och från balkongerna. Om du matar fåglarna kommer de att göra sig hemmastadda här och bygga bon vid balkongerna. Flera fåglar bär på sjukdomar och bakterier.

Gymmet finns i hus 8

Gymmet finns i hus 8. Ingång sker via källaringången och du kommer in med din tag.

Föreningens organisationsnummer

BRF Punktsnurran organisationsnummer: 717600-2801

Föreningens underhållsplan

Föreningens underhållsplan för 2017 och framåt finns nu tillgänglig här.