Styrelsen

Styrelsen sköter det dagliga arbetet i föreningen på uppdrag av föreningens årsstämma som hålls i november varje år. Det kan handla om att besluta om reparationer, att avgöra om en lägenhet ska få hyras ut eller att ta initiativ till renoveringar och underhåll utifrån föreningens underhållsplan.

Styrelsen har också till uppgift att se till att föreningens ekonomi sköts på ett sätt så att medlemmarna får ut så mycket som möjligt.

Vilka vi är

Namn Befattning Ansvarsområde
Peter Karlsson Ord. ledamot
Birgitta Bylesjö Ord. ledamot  Sekreterare
Peter Falk Ord. ledamot Ordförande samt ekonomi / juridik
Birgitta Nordfeldt Ord. ledamot Parkering och garage
Calle Rönnbäck Ord. ledamot Vice ordförande samt uthyrning av gemensamhetslokal
Svante Adolfosson Suppleant Sophantering
Jens Ewertsson Suppleant  Nycklar
Hanna Ericsson Suppleant Hemsidan

Kontakta oss

Se här för kontaktuppgifter till styrelsen.

Styrelsemöten

Under 2018 hålls styrelsemöten den första helgfria torsdagen i varje månad. Hör av dig om det är något du vill att vi ska ta upp.

Det som diskuteras på styrelsemötena är sekretessbelagt med stöd av bland annat bostadsrättslagen och sekretesslagen.