Hoppa till innehåll

Andrahandsuthyrning

Vi upplåtelse i andra hand gäller följande:

  1. Läs föreningens policy angående andrahandsupplåtelse.
    Läs Policy för andrahandsupplåtelse
  2. Lägenhetsinnehavaren fyller i blanketten för ansökan om andrahandsupplåtelse, se nedan, och skickar den skriftligen till styrelsen. Se här för kontaktuppgifter.
    Ladda ner Ansökan om andrahandsupplåtelse
  3. Vid andrahandsuthyrning tas en årlig avgift ut av bostadsrättsinnehavaren. Avgiften är 10% av prisbasbeloppet. Se paragraf 8 i förenings stadgar
  4. Styrelsen behandlar ansökan och meddelar beslut.
  5. Den som ska flytta in i andrahand får inte flytta in förrän beslut tagits av styrelsen.

Du som hyr ut i andrahand ska tänka på att det är du som är ansvarig om skada uppstår eller om hyresgästen inte sköter sig. Du är också ansvarig för att delge hyresgästen de stadgar och regler som finns i föreningen.

Hyrestiden är upp till ett år och därefter måste en ny ansökan skickas in till styrelsen. Detta ska göras i god tid innan aktuell hyrestid har gått ut.

Uppdaterad