Styrelsen

Styrelsen sköter det dagliga arbetet i föreningen på uppdrag av föreningens årsstämma som hålls i november varje år. Det kan handla om att besluta om reparationer, att avgöra om en lägenhet ska få hyras ut eller att ta initiativ till renoveringar och underhåll utifrån föreningens underhållsplan.

Styrelsen har också till uppgift att se till att föreningens ekonomi sköts på ett sätt så att medlemmarna får ut så mycket som möjligt.

Vilka vi är

Namn Befattning Ansvarsområde
Peter Falk Ord. ledamot Ordförande samt ekonomi / juridik
Peter Karlsson Ord. ledamot Vice ordförande
Birgitta Nordfeldt Ord. ledamot Parkering och garage, lokaluthyrning
Sara Strindlund Ord. ledamot Sekreterare, lokaluthyrning
Reza Sattari Suppleant Nycklar och taggar

Styrelsemöten

Under 2021 hålls styrelsemöten den första helgfria onsdagen i varje månad klockan 19.00. Om du vill komma i kontakt med styrelsen kan du komma till föreningslokalen vid styrelsemötets start 19.00.  Föreningslokalen finns i hus 10.

Det som diskuteras på styrelsemötena är sekretessbelagt med stöd av bland annat bostadsrättslagen och sekretesslagen.

Kontakta oss

Du kontaktar styrelsen lättast genom att skicka ett mail till styrelsen@punktsnurran.se.