Hoppa till innehåll

Aktuellt september 2023

Rosor mot tegelvägg


Nabo har inte lagt på kostnaden för elförbrukning
Nabo har inte lagt på kostnaden för elförbrukning på septembers avgiftsavi. Detta kommer att regleras på nästa avgiftsavi.

Upphittade nycklar
Ett par kvarglömda nycklar satt i låset till tvättstugan i 10:an. Kontakta styrelsen om de är dina.

Intresserad av att delta i styrelsearbetet?
Om du är intresserad av att delta i styrelsens arbete under 2024 kontakta
valberedningen: Birgitta Bylesjö och Lena Holma-Persson.

Extra föreningsstämma hösten 2023
Med anledning av att styrelsen undersöker möjligheterna att installera solceller kommer en extra föreningsstämma att hållas under hösten 2023.

Elstöd
I slutet av maj kan föreningen söka elstöd. Vid förra styrelsemötet beslutade
föreningen att pengarna från elstödet kommer att gå till föreningen. Tanken är att dessa pengarna ska utgöra ett startkapital när föreningen beslutar att investera i solceller.

Info om felparkeringar
Bolaget Aimo Park kontrollera parkeringsplatserna på området. Om någon olovligen ställt sig på din plats kan du ringa Aimo Park på 0771-96 90 00.

Facebook-grupp
På initiativ av några av föreningsmedlemmar kommer en facebook-grupp att startas. Det är medlemmar med intresse i detta som kommer att driva gruppen, inte styrelsen.