Bastu

I källaren i hus 8 finns bastu med tillhörande uppehållsrum. Bokning sker på bokningslista vid dörren in till bastuutrymmet. Du får själv sätta igång och stänga av bastun, samt städa efter dig. Instruktion finns vid bastun. Du kommer in i bastuutrymmet med din lägenhetsnyckel. Nyckeln passar även till dörren på baksidan av huset.