Felanmälan

Fastighetsskötare

Vid frågor om underhåll av föreningens allmänna utrymmen och gård samt felanmälningar av dessa, kontakta fastighetsskötare

Emil Unebrand
076-052 11 42
emil@ubcfast.se
UBC Teknisk förvaltning
018-12 55 38

Felanmälningar kan också rapporteras på http://www.ubcfast.se/

Akuta situationer

Vid akuta problem i lägenheten, kontakta serviceföretaget Bravida
dagtid: 018-65 00 00
jourtid: 018-10 04 10

Mer om vilka skyldigheter bostadsrättsföreningen har och vad den enskilde bostadsrättshavaren ansvarar för går att läsa om i föreningens stadgar som du hittar här.